Tsou Chin
Martial art

Tsou Chin is een gevechtskunst ontstaan na bestudering van de technieken van o.a. Aikido, Pencak Silat, Chin'na, Systema en vele anderen. De filosofie is vooral gebaseerd op die van de chinese innerlijke stijlen zoals Tai Chi, Pa kua en Hsing-i

Verandering
Tsou Chin is constant aan het veranderen van vorm doordat het leeft.Bij de meeste stijlen worden technieken en vaardigheden in hokjes gestopt maar omdat Tsou Chin als uitgangspunt de persoon zelf heeft, die constant verandert, verandert ook Tsou Chin mee.
Nieuwe technieken en inzichten worden op deze manier gemakkelijk in de stijl geabsorbeerd waardoor beoefenaar, techniek en stijl steeds vollediger worden.

Mobirise Website Generator

Over ons


Tsou Chin
Eelse Visser: docent locatie Groningerstraatweg
Wesley Visser: docent locatie Industrialzen

Tsou: meegaan met de uitgeoefende kracht.
Chin: grote verzameling Chi

Utgangspunt Tsou Chin:

zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van kracht en conditie als het op een gevecht aankomt.
( Hoewel dit het belangrijkste uitgangspunt is wordt vooral op de locatie Industrialzen wel aandacht besteed aan kracht en conditie / fysiek inspannend bezig zijn, omdat ook dit bijdraagt aan een fit en gezond lichaam.)
Dit betekent dat mensen zichzelf als basis moeten nemen: de mogelijkheden die ze in zich hebben moeten uitbuiten. Door mensen te leren ontspannen en van hieruit te bewegen op een manier die zij zelf als prettig ervaren, worden ze geholpen zichzelf te leren kennen. Tijdens het ontspannen wordt geleerd om alle overbodige gedachten en gevoelens te leren herkennen en te laten vallen zodat zoveel mogelijk van hun pure "wezen" zichtbaar wordt voor henzelf. In combinatie met zeer veel voorbeelden hoe te bewegen in het gevecht, alleen of met partner, leert men een hoogstaande vechtkunst; ontwikkeld door zelf keuzes te kunnen maken die passen bij hun eigen persoonlijkheid en mogelijkheden.
Innerlijke stijl


Tsou Chin heeft als uitgangspunt voor wat betreft filosofie en uitvoering van de technieken de innerlijke chinese manier.

Een innerlijke gevechtkunst kenmerkt zich doordat men ervan uitgaat dat het zachte wint van het harde en het meegaande van het starre.
Als een harde steen valt op een elastiek, zal het zachte meegaande elastiek doorbuigen, terugveren en de steen wegwerpen.

In tegenstelling tot andere gevechtskunsten is het uitgangspunt van Tsou chin niet het leren beheersen van allerlei technieken, maar het beheersen van de persoon zelf. Men moet zien te worden als het water: zacht en meegaand, maar indien gebundeld tot een vloedgolf : overweldigend. Dit alles bereikt men door de juiste oefeningen en concentratie van het bewustzijn die niet mogelijk zijn met de harde gevechtsstijlen.
Eerst moet men dus leren luisteren naar zichzelf.

Vechten verandert in bewegen van lichaam en geest en is niet alleen meer van toepassing op een fysieke confrontatie maar ook op geestelijke stabiliteit.

Door deze benadering van Tsou chin is gebleken dat de beoefenaars de volgende eigenschappen ontwikkelen:

rust, zelfvertrouwen, betere gezondheid en alertheid hierop en veel meer gemak in de omgang met anderen.

Tsou chin is geschikt voor iedereen, niet leeftijdgebonden, daar immers het uitgangspunt de persoon zelf is..

Draak staat voor innerlijke kracht, in het teken van yin en yang
Les in onze trainingslocatie Groningerstraatweg

Cursussen

Zelfverdediging bij scholen
In het verleden hebben wij het vak zelfverdediging verzorgd behorende bij de Uniform en KL-opleidingen van de Friese Poort te Leeuwarden.

Daar het vak zelfverdediging het hele schoolseizoen doorloopt is het mogelijk om hiervoor een planning te maken v.w.b. opbouw naar een eindresultaat.
Het hoofddoel is niet alleen de cursisten vaardigheden bij te brengen op het gebied van zelfverdediging. Er wordt vooral aandacht besteed aan houding en uitstraling, welke nodig is in de beroepen die de cursisten gaan uitoefenen.
Een groot voordeel hierbij is dat de instructeurs kunnen bogen op een jarenlange ervaring opgedaan o.a. bij: Korps Mariniers, Politie, Spoorwegen en beveiligingswerk.


In deze specifieke branche heeft men niet alleen te maken met "het beschermen van zichzelf of een ander" maar ook met facetten als geweldsbeheersing "het toepassen van gepast geweld volgens daarvoor geldende richtlijnen."

Een ander aspect is het moeten meenemen of onder controle houden van een persoon, eventueel in samenwerking met collega's.


Voorop staat net als bij de reguliere lessen van Tsou Chin de mens.
De cursisten wordt geleerd om te handelen vanuit een positie van zelfkennis, toegepast op een variabele situatie.
Doordat de leeftijden van de cursisten ±15-18 jaar zijn, is de cursus een belangrijke schakel in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid als voorbereiding op een baan in de beveiligingssector, politie of leger.

Zelfverdediging in wijkcentra

In het kader van het Grote Steden Beleid was er door de gemeente Leeuwarden besloten om aandacht te besteden aan zelfverdediging en weerbaarheid.
In verschillende wijkcentra werd de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan deze gesubsidieerde cursussen van 12 lessen. De organisatie was in handen van het Friesland College, scholingscentrum voor Wijk en Organisatie.
De doelstelling hierbij was om mensen in hun directe omgeving, samen met anderen uit die omgeving, de mogelijkheid te bieden leren omgaan met fysiek of verbaal geweld.
De wijkcentra zelf zijn verantwoordelijk voor het werven van deelnemers aan de cursus.

De cursussen hebben een algemene richtlijn maar de praktische invulling wordt bepaald door deze aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. Elke wijk kent zijn eigen problemen en omgangsvormen. Een overeenkomst tussen de verschillende wijken is de "stadscultuur". Hierdoor is het beter mogelijk om van tevoren een inschatting te maken v.w.b. de reakties van de cursisten op bepaalde thema's.


Een van de aspecten die in de cursus naar voren komt is het eigen gedrag.
Het leren bekijken van je gedrag binnen een groep en je gedrag als enkeling buiten een groep.
De cursus is een zeer geschikte manier om mensen bewust te maken van omgangsvormen in de gemeenschap om hen heen. Tevens wordt de mensen ook bijgebracht hoe je iemand anders hierop kunt aanspreken en voor jezelf op te komen.
Dit gebeurt o.a. door de cursisten niet alleen technieken bij te brengen maar ook de nadruk te leggen op het gepaste gebruik van tegengeweld, zodat het dus niet een opleiding wordt voor vechtmachines. Weglopen voor een gevecht is geen schande, vaak is het verstandig, maar in een kleine omgeving van een wijk biedt dit soms geen blijvende oplossing. Cursisten wordt ook geleerd te zoeken naar een andere oplossing dan vechten.Omgaan met geweld begint met het herkennen van risicosituaties. Vervolgens moeten nog andere stappen genomen worden: het inschatten van je kansen, het krijgen van hulp etc.
De lessen geven dus een beter inzicht in het gehele traject van de praktijk en is een aanzet tot een eigen invulling en uitwerking van het geleerde.

Omgaan met agressie en geweld

In de laatste paar jaar zijn er verschillende instanties en bedrijven die een beroep op ons hebben gedaan om werknemers inzicht te geven hoe om te gaan met agressie en geweld.
Deze instanties waren o.a. de Nederlandse Spoorwegen, de stichting Asha , de Gemeente Leeuwarden en een verzorgingstehuis voor ouderen. De nadruk lag hier grotendeels op het inzicht verkrijgen op praktijk situaties zoals die zich bij hen voordeden. Hierbij is de eigen veiligheid en het voorkomen van lastige situaties de rode draad. Bij de NS heeft dit zich geuit in een serie gesprekken welke gevolgd zijn door een praktische invulling, bij de stichting Asha zijn de gesprekken gecombineerd met een praktische toepassing. Een van de aspecten die belicht wordt is dat het eigen gedrag, hoewel niet fout, soms toch met een kleine bijstelling agressie en geweld kan voorkomen. Een ander zeer belangrijk gedeelte is het bespreekbaar maken van het onderwerp en het duidelijk maken dat het niet jouw schuld is als het je overkomt.

De lessen worden gevormd door de dialoog die op gang wordt gebracht tijdens de lessen, waarbij de beleving van de deelnemers een grote invloed heeft op de inhoud. Samen wordt gezocht naar een oplossing, een manier van omgaan met agressie en geweld die past bij de persoon en de omstandigheden waar deze personen zich dagelijks in bevinden.

Zelfverdediging  en weerbaarheid voor dames

Vrouwen worden vaak gezien als het sterke geslacht. Dit komt vooral naar voren in ernstige situaties waarbij het eropaan komt om te overleven.
In minder ernstige situaties zullen ze het vooral fysiek af moeten leggen tegen mannen. Door jezelf goed te kunnen verdedigen voel je je zeker en dit gevoel straal je ook uit. Tevens heb je meer rust om de situatie te beoordelen en een uitweg te vinden.
De technieken die in de cursus behandeld worden zijn logisch, effectief en zonder gebruik van kracht. Hierdoor is het mogelijk om vrouwen in een beperkt aantal lessen weerbaar te maken in onveilige situaties.

Vechttechnieken vormen slechts een onderdeel van de cursus daar durf, houding, intuïtie en ademhaling net zo belangrijk zijn. Weerbaarheid is ook verbale weerbaarheid, NEE durven zeggen. Door ook te oefenen als aanvaller wordt ook duidelijk dat een aanvaller niet almachtig is en worden de zwakke punten van een aanvaller duidelijk zichtbaar.

Er wordt ook gekeken vanuit het gezichtspunt van de instructeur die de nodige ervaring heeft met onveilige praktijksituaties en daardoor een ander beeld op de realiteit kan geven. Het is namelijk van het grootste belang dat iemand de situatie naar waarde kan inschatten: is het echt zo gevaarlijk, ben ik te bang of niet bang genoeg. Daar de meeste gevechten op de grond eindigen!, komen ook aspecten als grondverdediging, grepen en klemmen aan de orde..

Locaties:

Fitplan Leeuwarden


Tijd:

vrijdagavond 19:45 - 21:15


Groningerstaatweg 354

8924 JH Leeuwarden

058 2668320


weblink: www.fitplanleeuwarden.nl 

email: lucky-five@hetnet.nlINDUSTRIALZEN


Tijd:

Vrijdagavond 18:30 - 20:00 uur en 20:00 - 21:30 uur


Alexander Cohenwei 5 Leeuwarden

8914 BH Leeuwarden


weblink: www.industrialzen.nl 

email: wfvisser85@hotmail.com