CURSUS ZELFVERDEDIGING

Zelfverdediging en Weerbaarheid voor asielzoekers

Asielzoekers kunnen tijdens hun verblijf in Nederland te maken krijgen met diverse uitdagingen, zoals het verwerken van trauma's uit het verleden, het leren van een nieuwe taal en het omgaan met een nieuwe cultuur. Bovendien is er de mogelijkheid dat ze na verloop van tijd weer terug moeten naar hun land van herkomst. Om beter in staat te zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden en om beter om te kunnen gaan met stress en emoties, is het belangrijk om weerbaar te worden.

Tsou Chin biedt momenteel trainingen aan om lichamelijke en geestelijke weerbaarheid te versterken voor zowel meerderjarige als minderjarige asielzoekers, met een focus op de oosterse filosofie waarbij aandacht wordt gegeven aan het leren van je eigen lichaam, je geest en de omgang met anderen. Hoewel Tsou Chin geen plaatsvervanger is van professionele hulpverlening, die zich voornamelijk richt op de praktische aspecten van het leven in Nederland, bieden de trainingen wel een aanvulling door ruimte te bieden voor persoonlijke groei, verbinding met jezelf en verbinding met de omgeving.

Daarnaast is het ook belangrijk om te benadrukken dat de trainingen van Tsou Chin voor deze specifieke doelgroep gericht zijn op het creëren van verbinding met anderen, door middel van fysiek contact op een speelse en niet-agressieve manier. De trainingen van Tsou Chin kunnen bijdragen aan het versterken van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn en daarmee helpen om beter om te kunnen gaan met de uitdagingen van het leven.

Zelfverdediging in Wijkcentra

Het Grote Steden Beleid van de gemeente Leeuwarden stond gericht op het versterken van zelfverdediging en weerbaarheid. Hiervoor waren er cursussen beschikbaar in verschillende wijkcentra, georganiseerd door het Friesland College. De doelstelling van deze cursussen was om mensen binnen hun directe omgeving de mogelijkheid te geven om te leren omgaan met fysiek of verbaal geweld. De wijkcentra waren verantwoordelijk voor het werven van deelnemers.

De cursussen waren opgesteld met een algemene richtlijn, maar werden aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. Elke wijk had zijn eigen specifieke problemen en omgangsvormen, maar de "stadscultuur" was een gemeenschappelijkheid. Hierdoor kon er een inschatting gemaakt worden van de reacties van de cursisten op bepaalde thema's.

Een belangrijk onderdeel van de cursus was het beoordelen van eigen gedrag, zowel binnen een groep als als individu. De cursus bracht mensen bewustzijn over omgangsvormen in hun omgeving en leerde hen hoe ze hierop anderen konden aanspreken en voor zichzelf opkomen. Dit gebeurde onder andere door technieken te leren, maar ook door de nadruk te leggen op het gepaste gebruik van tegengeweld. Het doel was niet om "vechtmachines" te creëren, dus cursisten leerden ook om weg te lopen van een gevecht als dit verstandig was. In sommige gevallen bood dit echter geen blijvende oplossing in een kleine omgeving zoals een wijk. Cursisten leerden daarom ook om naar andere oplossingen te zoeken dan vechten.

Het omgaan met geweld begint met het herkennen van risicosituaties. Vervolgens zijn er nog andere stappen die genomen moeten worden, zoals het inschatten van de kansen en het zoeken naar hulp. De lessen gaven daarom een beter inzicht in het gehele proces en waren een aanzet tot het ontwikkelen van een eigen invulling en uitwerking van wat was geleerd. Door middel van deze trainingen konden de deelnemers hun weerbaarheid versterken en beter voorbereid zijn op eventuele uitdagingen in hun omgeving.

Zelfverdediging en Weerbaarheid voor vrouwen

Vrouwen worden vaak als het sterke geslacht gezien, vooral in ernstige situaties waarbij het erom gaat te overleven. Maar in minder ernstige situaties kunnen ze het fysiek moeilijk opnemen tegen mannen. Door jezelf goed te kunnen verdedigen, voel je je zekerder en straal je dat ook uit. Je hebt dan ook meer rust om de situatie te beoordelen en een uitweg te zoeken.

In de cursus leren vrouwen effectieve en krachtloze vechttechnieken om zich in onveilige situaties te verdedigen. Deze technieken zijn logisch en helpen vrouwen om weerbaar te worden in een beperkt aantal lessen. Durf, houding, intuïtie en ademhaling zijn ook belangrijk in de cursus, evenals verbale weerbaarheid, zoals het durven zeggen van "nee". De instructeur heeft ervaring met onveilige praktijksituaties en kan daardoor de deelnemers helpen om de situatie naar waarde te schatten. Aspecten van grondverdediging, grepen en klemmen komen ook aan bod, aangezien veel gevechten op de grond eindigen. De cursus eindigt met een evaluatie waarbij de deelnemers terugkijken op wat ze hebben geleerd en hoe ze hun nieuwe vaardigheden kunnen toepassen in de praktijk.


    Tsou Chin Locatie en contactgegevens:

  • +31(6) 46 73 32 77
  • Ursus 24/7 Soldatendijkje 6, 8924 JM Leeuwarden

Openingstijden:

Beginners
Vrijdagavond 19:00 uur - 20:00 uur

Gevorderden
Vrijdagavond 20:00 uur - 21:30 uur